top of page
  • Ivo Čech

Pražské vodovody pravděpodobně budou muset zdražit vodné a stočné

Podle agenturních zpráv Pražské vodovody a kanalizace zřejmě přistoupí ke zdražení vodného a stočného pro Pražany. Důvodem bude negativní vliv koronavirové pandemie na celkovou spotřebu. Ta se podle odhadů s ohledem na absenci obvyklého turistického ruchu v hlavním městě sníží, což způsobí pokles tržeb ve fakturacích o cca 300 mil. . Nehledě na sníženou spotřebu zůstávají fixní náklady beze změn, což firma musí zohlednit ve finálním rozpočítání zdražením


Podle PVK je cca 80% nákladů fixních a variabilních je pouze zbylých 20%. 


Finální úroveň zdražení bude závislá také na vyjednávání s hlavním městem. Samotná PVK by jej ráda udržela do 6%. Aktuálně Pražané platí 94,09 za kubík, což zhruba odpovídá republikovému průměru.

bottom of page